Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden S.V. LiNK


Als lid van Studievereniging LiNK ga ik akkoord met de algemene voorwaarden:

– Ik ga akkoord met de jaarlijkse contributie van €15,00, die elk jaar automatisch wordt afgeschreven.

– Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd indien er geen wederopzegging plaatsvindt.

– Opzegging kan alleen schriftelijk (via mail) en dient voor 30 juni van het lopende collegejaar binnen te zijn bij LiNK. Na deze procedure, wordt je voor het volgende collegejaar uitgeschreven en hoef je hierna geen contributie meer te betalen. Wil je je uitschrijven? Stuur een mail naar bestuur@islink.nl met je volledige naam en reden van opzegging. Wanneer je definitief bent uitgeschreven krijg je hier nog een bevestigingsmail van. Alleen dan is je opzegging voltooid.

– Ik geef studievereniging LiNK toestemming om openstaande bedragen te incasseren, bijvoorbeeld na activiteiten die achteraf betaald moeten worden of na het aanschaffen van snacks in het LiNK hok die niet meteen betaald worden. 

– Ik ga akkoord met de Privacy Policy van LiNK.


Onze sponsoren