Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Als lid van LiNK ga ik akkoord met de algemene voorwaarden:
– Het betalen van de contributie van het lopende jaar.
– Ik ga akkoord met de jaarlijkse contributie van €15,-, die elk jaar automatisch wordt afgeschreven.
– Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd indien er geen wederopzegging plaatsvindt.
– Opzegging kan alleen schriftelijk (via mail) en dient voor 30 juni van het lopende collegejaar binnen te zijn bij LiNK. Na deze procedure, wordt je voor het volgende collegejaar uitgeschreven en hoef hierna geen contributie meer te betalen. Wil je je uitschrijven? Stuur een mail naar bestuur@islink.nl met je volledige naam en reden van opzegging. Wanneer je definitief bent uitgeschreven krijg je hier nog een bevestigingsmail van. Alleen dan is je opzegging voltooid.
– Bij gebruik van het streepsysteem aanwezig in het LiNK-Hok geef ik Studievereniging LiNK toestemming om een automatische maandelijkse incasso te doen van het openstaande bedrag.
– Bij inschrijven voor betaalde activiteiten via deze website geef ik studievereniging LiNK toestemming om het openstaande bedrag te incasseren.
– Ik ga akkoord met het delen van de voor- en achternaam, e-mail adres en LiNK-lidnummer aan selecte partners waarmee LiNK samenwerkt, o.a. voor gebruik van de LiNK website en gratis LiNK-webhosting.