Raad van Advies

Sinds 2012 heeft LiNK een Raad van Advies.
Dit orgaan heeft de functie om adviezen te geven over de doel(en) van de studieverenigingen. Op verzoek of op eigen initiatief, wordt het bestuur van Studievereniging LiNK geadviseerd over alle aangelegenheden die de vereniging betreffen, alsmede over het verstrekken van informatie in brede zin.

De adviesraad fungeert als ondersteunend orgaan voor het beheer van de vereniging. Als lid van de vereniging is het niet mogelijk om contact op te nemen met de Raad van Advies. Opmerkingen aan de Raad van Advies moeten aan de raad worden gericht. Dit is mogelijk op de contactpagina.