Sinds 2012 heeft LiNK officieel een Raad van Advies (RvA).
Dit orgaan heeft de functie adviezen te geven op de doelrealisatie(s) van de vereniging. Het bestuur van Studievereniging LiNK wordt desgevraagd of op eigen initiatief geadviseerd over alle zaken die het verenigingswezen aangaan, alsmede over de informatie verzorging in de brede zin.

De Raad van Advies fungeert als ondersteunend orgaan voor het actief bestuur van de vereniging. Het is niet mogelijk om als lid van de vereniging contact op te nemen met de raad van advies. Op- en aanmerkingen richting de raad van advies dienen aan het bestuur gericht te worden. Dit kan op de contactpagina.