Sinds 2012 heeft LiNK een Raad van Advies.
Dit orgaan heeft de functie om adviezen te geven over de doel(en) van de studieverenigingen.
Op verzoek of op eigen initiatief, wordt het bestuur van Studievereniging LiNK geadviseerd over alle aangelegenheden die de vereniging betreffen, alsmede over het verstrekken van informatie in brede zin.

De adviesraad fungeert als ondersteunend orgaan voor het beheer van de vereniging. Als lid van de vereniging is het niet mogelijk om contact op te nemen met de Raad van Advies. Opmerkingen aan de Raad van Advies moeten aan de raad worden gericht. Dit is mogelijk op de contactpagina.

By continuing to use our website you agree with the use of cookies. These are used for statistics and functionality of the website. more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you agree to these settings. Check our Privacy Policy for more info.

Sluiten