Ik ga akkoord met de jaarlijkse contributie van €12,50, die elk jaar automatisch wordt afgeschreven. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd indien er geen wederopzegging plaatsvindt.

Opzegging kan alleen schriftelijk met handtekening, en dient voor 31 juli van het lopende collegejaar binnen te zijn bij LiNK. Bij het instemmen met de algemene voorwaarden gaat men akkoord met het delen van de voor- en achternaam, e-mail adres en LiNK-lidnummer aan selecte partners waarmee LiNK samenwerkt, o.a. voor gebruik van de LiNK website en gratis LiNK-webhosting.