Met het invullen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de algemene voorwaarden:
– Het betalen van de contributie van het lopende jaar.
– Ik ga akkoord met de jaarlijkse contributie van €12,50, die elk jaar automatisch wordt afgeschreven.
– Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd indien er geen wederopzegging plaatsvindt.
– Opzegging kan alleen schriftelijk (via mail) en dient voor 31 juni van het lopende collegejaar binnen te zijn bij LiNK. Na deze procedure, wordt je voor het volgende collegejaar uitgeschreven en hoef hierna geen contributie meer te betalen. Wil je je uitschrijven? Stuur een mail naar bestuur@islink.nl met je volledige naam en reden van opzegging. Wanneer je definitief bent uitgeschreven krijg je hier nog een bevestigingsmail van. Alleen dan is je opzegging voltooid.
– Ik ga akkoord met het delen van de voor- en achternaam, e-mail adres en LiNK-lidnummer aan selecte partners waarmee LiNK samenwerkt, o.a. voor gebruik van de LiNK website en gratis LiNK-webhosting.

By continuing to use our website you agree with the use of cookies. These are used for statistics and functionality of the website. more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you agree to these settings. Check our Privacy Policy for more info.

Sluiten