Ik ga akkoord met de jaarlijkse contributie van €12,50, die elk jaar automatisch wordt afgeschreven. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd indien er geen wederopzegging plaatsvindt.

Opzegging kan alleen schriftelijk met handtekening, en dient voor 1 juli van het lopende collegejaar binnen te zijn bij LiNK. Bij het instemmen met de algemene voorwaarden gaat men akkoord met het delen van de voor- en achternaam, e-mail adres en LiNK-lidnummer aan selecte partners waarmee LiNK samenwerkt, o.a. voor gebruik van de LiNK website, de LiNK-App en gratis LiNK-webhosting.