Geslacht: ManVrouw
Geboortedatum:
Studie:
Ik word lid bij Studievereniging LiNK. Hierbij ga ik akkoord met de jaarlijkse contributie van 12,50 euro, die automatisch van mijn bankrekening wordt afgeschreven. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd indien er geen wederopzegging plaatsvindt. Opzegging kan alleen schriftelijk met handtekening, en dient voor 1 juli van het lopende collegejaar binnen te zijn bij LiNK. Bij het instemmen met de algemene voorwaarden gaat men akkoord met het delen van de voor- en achternaam, e-mail adres en LiNK-lidnummer aan selecte partners waarmee LiNK samenwerkt, o.a. voor gebruik van de LiNK website, de LiNK-App en gratis LiNK-webhosting.