Geslacht: ManVrouw
Geboortedatum:
Studie:
Ik word lid bij Studievereniging LiNK. Hierbij ga ik akkoord met de jaarlijkse contributie van 12,50 euro, die automatisch van mijn bankrekening wordt afgeschreven. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd indien er geen wederopzegging plaatsvindt. Opzegging kan alleen schriftelijk met handtekening, en dient voor 30 juni van het lopende collegejaar binnen te zijn bij LiNK. Bij het instemmen met de algemene voorwaarden gaat men akkoord met het delen van de voor- en achternaam, e-mail adres en LiNK-lidnummer aan selecte partners waarmee LiNK samenwerkt, o.a. voor gebruik van de LiNK website, de LiNK-App en gratis LiNK-webhosting.

By continuing to use our website you agree with the use of cookies. These are used for statistics and functionality of the website. more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you agree to these settings. Check our Privacy Policy for more info.

Sluiten